Site Overlay

Zvláštna EK

Diagnostické meranie emisií, alebo aj zvláštna emisná kontrola motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora a jeho systémov, komponentov alebo samostatných jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových planoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.

Meranie emisných hodnôt vozidla aj mimo lehoty ustanovenej zákonom na zistenie aktuálneho stavu.

Počas zvláštnej emisnej kontroly sa kontroluje:

  • vizuálna kontrola štartovania
  • sacej, palivovej, elektrickej a výfukovej sústavy
  • emisie výfukových plynov